Kespe Oy

Ilmoittaudu tulityökurssille. Kurssi on, perjantaina 12.2.2021 Säynätsalon paloasemalla ja toinen heti perään maanantaina 15.2…

Home »  Ilmoittaudu tulityökurssille. Kurssi on, perjantaina 12.2.2021 Säynätsalon paloasemalla ja toinen heti perään maanantaina 15.2…

SEURAAVA TULITYÖKURSSI järjestetään Säynätsalossa, perjantaina 12.2.2021 klo 8.00 – 16.00. HUOM! Tämä kurssi on myyty loppuun, koronarajoitetut tilat.

Tule seuraavalle kurssillemme, jonka järjestämme jo maanantaina 15.2.2021 klo 8.00 – 16.00.

Tulityökurssin hinta 112€ (tästä muistat myös hätänumeron 😉 ) sisältää: aamukahvin ja sämpylän, lounaan, iltapäiväkahvin ja pullan sekä teoriakoulutuksen ja suojaus- ja alkusammutusharjoitukset.

Ilmoittaudu kurssille: toimisto@kespe.fi tai 050 358 1824

Ilmoita myös jos tarvitset kurssia, joka ei ole vielä aikataulussa.

Sekä tulityöntekijällä että tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti.

Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina riskienarvioinnin perustella laadittu kirjallinen, määräaikainen tulityölupa. Tulityöluvan myöntää työn tilaajan nimeämä henkilö.

Tulityölupaa tai Tulityökorttia ei pääsääntöisesti edellytetä työtehtävässä, jos työ tehdään

  • vakituisella tulityöpaikalla
  • palovaarattomilla työmenetelmillä
  • vakuuttamattomissa kohteissa

Turvatoimet

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee aina olla riittävä ja toimiva alkusammutuskalusto, joka määritellään tulityöluvassa. Tulitöitä edeltävien turvatoimien lisäksi työn edetessä tilannetta seurataan jatkuvasti uusien, ennalta aavistamattomien vaarojen syntymisen varalta.

Tulityövartijan rooli ympäristön tarkkailussa on keskeinen. Hänen on oltava tietoinen sekä työmaakohtaisista että tulitöiden vaaroista. Hänen on myös osattava tehdä
hätäilmoitus sekä käyttää alkusammutuskalustoa. SPEK suosittelee, että tulityövartija suorittaa vähintään kahden tunnin alkusammutuskoulutuksen tai  tulityökurssin.