Kespe Oy

Tulityökurssi keskiviikkona 2.12.2020

Home »  Tulityökurssi keskiviikkona 2.12.2020

SEURAAVA TULITYÖKURSSI järjestetään keskiviikkona 2.12.2020 Säynätsalossa, hinta 112€ (tästä muistat myös hätänumeron 😉 ) sisältää: aamukahvin ja sämpylän, lounaan, iltapäiväkahvin ja pullan sekä teoriakoulutuksen ja suojaus- ja alkusammutusharjoitukset.

Ilmoittaudu kurssille: toimisto@kespe.fi tai 050 358 1824

Ilmoita myös jos tarvitset kurssia, joka ei ole vielä aikataulussa.

Sekä tulityöntekijällä että tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti.

Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina riskienarvioinnin perustella laadittu kirjallinen, määräaikainen tulityölupa. Tulityöluvan myöntää työn tilaajan nimeämä henkilö.

Tulityölupaa tai Tulityökorttia ei pääsääntöisesti edellytetä työtehtävässä, jos työ tehdään

  • vakituisella tulityöpaikalla
  • palovaarattomilla työmenetelmillä
  • vakuuttamattomissa kohteissa

Turvatoimet

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee aina olla riittävä ja toimiva alkusammutuskalusto, joka määritellään tulityöluvassa. Tulitöitä edeltävien turvatoimien lisäksi työn edetessä tilannetta seurataan jatkuvasti uusien, ennalta aavistamattomien vaarojen syntymisen varalta.

Tulityövartijan rooli ympäristön tarkkailussa on keskeinen. Hänen on oltava tietoinen sekä työmaakohtaisista että tulitöiden vaaroista. Hänen on myös osattava tehdä
hätäilmoitus sekä käyttää alkusammutuskalustoa. SPEK suosittelee, että tulityövartija suorittaa vähintään kahden tunnin alkusammutuskoulutuksen tai  tulityökurssin.