Kespe Oy

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Home »  Kurssit »  Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Koulutukset – Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Pelastusviranomaiset ovat järjestäneet erilaisia hoito- ja huoltolaitosten paloturvallisuuskursseja kolmen vuosikymmenen ajan. Nyt näitä korvaamaan on luotu yhtenäinen koulutusjärjestelmä, joka sisältää kouluttajien pätevöittämisen, kouluttajan ja kurssilaisen aineiston, yhden päivän kurssin ja koulutuksesta saatavan todistuksen. Koulutuksen painopiste on käytännön paloturvallisuus-, poistumisturvallisuus-, hätäensiapu- ja väkivaltatilanneosaamisessa.

Kurssin hinta on 150 € + alv 24% / henkilö. Hintaan sisältyvät kurssimateriaalit, lounas ja kahvit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen ohjelma 2006 on Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttitoimikunnan hyväksymä. Kortti on todistus hyväksytysti suoritetusta turvakorttikoulutuksesta ja se on voimassa viisi vuotta suorituskuukaudesta.

Kurssinjohtajat

Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttitoimikunta valvoo, että kurssinjohtajien antama koulutus vastaa alan tarpeita.
Suomen Palopäällystöliitto on laatinut kurssinjohtajan ja oppilaan aineiston sekä kouluttaa kurssinjohtajat. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK hoitaa kurssilaisten rekisteröinnin

Kurssin tavoitteena on

  • Auttaa koulutettavia ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina
  • Antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu työpaikalla
  • Antaa koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle

Kurssinjohtaja on Suomen Palopäällystöliiton kouluttajakoulutuksen läpäissyt kouluttaja.

Ilmottaudu kurssille