Automaattisen paloilmoittimen hoitajakurssi

Koulutukset – Automaattisen paloilmoittimen hoitajakurssi

KESPE kouluttaa automaattisen paloilmoittimen hoitajia. Opetukseen kuuluu luento-osuus sekä käytännön harjoittelua automaattisilla paloilmoittimilla tai niitä vastaavilla paloilmoitin simulaattoreilla. Kursseja toteutetaan myös yrityksissä. Tällöin koulutus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Vuoden 2011 heinäkuussa voimaan astunut pelastuslaki antaa pelastuslaitokselle mahdollisuuden laskuttaa erheellisistä automaattisen paloilmoittimen tekemistä hälytyksistä. Kursseillamme annetaan tietoa myäs miten erheellisiä ilmoituksia voidaan ehkäistä.

Kurssi on päivän mittainen. Kurssimaksu on190 euroa + alv. 24% / henkilöä.
Hintaan sisältyvät kurssimateriaalit, lounas ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan jälkikäteen.

Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujemme kautta viimeistään viikkoa ennen koulutusta, mutta voit ilmoittautua myäs sähkäpostilla, puhelimitse tai faksilla.

Ilmottaudu kurssille

1.9.1999 voimaan tullut sisäasiainministeriän määräys paloilmoittimien hankinnasta, asennuksesta, käyttäänotosta, huollosta ja tarkastuksesta (A:60) edellyttää, että
Paloilmoittimen haltijan tulee nimetä paloilmoittimen hoitaja ja huolehtia siitä, että tämä saa tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen koulutuksen. Hoitaja vastaa kunnossapito-ohjelman läpiviennistä
sekä “Pelastusviranomainen tarkistaa … laitteistolla on nimetty ja koulutettu hoitaja.

Koulutettu hoitaja tietää, ettei kallista, mutta tositilanteessa epäkuntoisesta laitteistosta ole henkilä- ja paloturvaksi. Hän on selvillä siitä, että laitteiston huolimattomasta hoidosta syntyy erheellisiä ilmoituksia.

Palokunnan toistuva hälyttäminen kiinteistään voi aiheuttaa ison laskun. Investoimalla koulutukseen lisätään yrityksen henkilä- ja paloturvallisuutta!

lähde: www.spek.fi

Kurssin tavoitteena on, että koulutettavat:

Oppivat tuntemaan paloilmoittimien rakenteet ja toimintaperiaatteet.
Osaavat laitteistojen kokeilut.
Tietävät, miten erheelliset ilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää.
Osaavat laitteiston huollon ja kunnossapidon järjestelyt.

Kouluttajat ovat turvallisuusasiantuntijoitamme tai alueen pelastusviranomaisia

Scroll to Top